Dominique is 30 jaar oud.

De conflicten in Zuid-Kivu (Democratische Republiek Congo) joegen haar op de vlucht. Ze hoopte om vrede en veiligheid te vinden in Frankrijk. De weg was moeilijk, ze riskeerde meermaals haar leven. De laatste obstakels die ze tegenkwam waren de muren van een gesloten centrum in België. Opsluiting, onophoudend lawaai, een totaal gebrek aan privacy, de angst van het wachten en de onzekerheid… haar droom werd een nachtmerrie.   

Zoals Dominique worden jaarlijks 6000 tot 8000 mensen vastgehouden in een gesloten centrum, elk met een eigen verhaal.  

De 6 gesloten centra in België lijken in veel opzichten op gevangenissen. Er is één groot verschil: de overheid sluit deze mensen enkel om migratieredenen op. Omdat ze “geen papieren” hebben, of omdat ze asiel aanvragen. Ze zitten wekenlang, zelfs maandenlang opgesloten in angst voor een gedwongen repatriëring. Dit onrecht laat sporen na.  

Al meer dan 25 jaar verzamelt een informeel platform van Belgische NGO’s geaccrediteerde bezoekers in gesloten centra. In januari 2021 versterkten Caritas International, CIRÉ, Jesuit Refugee Service Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen deze samenwerking door de oprichting van een nationale coalitie: “Move”.

Move wil het recht op vrijheid herwaarderen. Er moet een einde komen aan de opsluiting van mensen om migratieredenen.  

Move wil een einde te maken aan de detentie van migranten om administratieve redenen door politiek en juridisch werk en door bewustmaking. 

Ondertussen gaan “Move”-bezoekers elke week op bezoek in gesloten centra en “terugkeerwoningen”. Met de hulp van juristen trachten ze ervoor te zorgen dat gedetineerden daadwerkelijk toegang hebben tot hun rechten en tot correcte informatie.  

Hun bevindingen worden meegenomen in het beleids- en bewustmakingswerk van Move.

Contact opnemen met Move kan per e-mail met

Emmanuelle Vinois, Coördinatrice: e.vinois(at)movecoalition.be 

Noémi Desguin, Juriste: n.desguin(at)movecoalition.be 

 

De website van Move is momenteel in aanbouw. Ondertussen vindt u meer informatie op de websites van de stichtende leden.