donker

België investeert in detentie in plaats van in opvang

23/3/2022

Op 23 maart kondigde de federale overheid haar intentie aan om het aantal plaatsen in de detentiecentra voor gedwongen terugkeer van mensen zonder wettig verblijf zowat te verdubbelen. Er zouden 500 plaatsen bij komen. Een aankondiging die de wenkbrauwen doet fronsen: zowel de timing als de keuze en de toon van de staatssecretaris zijn moeilijk te verdedigen.

Qua timing komt het nieuws als een donderslag bij heldere hemel in een context waarin België al worstelt met de opvang van de massale instroom van Oekraïense vluchtelingen.  De regering dringt er bij de burgers op aan zich solidair te tonen door Oekraïense vluchtelingen op te vangen, maar maakt tegelijk fondsen vrij voor de detentie en de uitzetting van migranten. Een onfatsoenlijke hypocrisie.

Ook moeten vraagtekens worden geplaatst bij de keuze die de regering heeft gemaakt, terwijl zoveel aspecten van de regelgeving inzake detentie nood hebben aan een grondige hervorming. Ondanks beloftes in de regeringsovereenkomst is de noodzakelijke hervorming van de procedure voor beroep tegen detentie nog niet doorgevoerd. Ook verzuimt de regering nog steeds het verbod op detentie van kinderen op grond van hun migratiestatus in de wet op te nemen, ondanks het feit dat België hiervoor onlangs door het Kinderrechtencomié van de VN twee keer is veroordeeld. Alvorens het aantal detentieplaatsen uit te breiden, zou de Belgische staat er beter aan doen te werken aan de verbetering van de bestaande regels.

Ten slotte is de toon die de staatssecretaris hanteert problematisch, omdat hij suggereert dat gesloten centra bestemd zijn voor criminelen die uitgezet moeten worden. Dit is een vertekend beeld van de werkelijkheid. Mensen in gesloten centra worden alleen vastgehouden omdat zij geen geldige verblijfsvergunning hebben om België binnen te komen of er te verblijven, en niet om een strafrechtelijke sanctie uit te zitten. Door op deze wijze te communiceren, verspreidt de staatssecretaris een criminaliserende visie op migranten onder het publiek.

In een context van ongekende crisis zou België overheidsgeld verstandiger kunnen gebruiken door het toe te wijzen aan de opvang van mensen die het nodig hebben, en zo zijn verplichtingen inzake mensenrechten nakomen.

Télécharger

"België investeert in detentie in plaats van in opvang" - Persbericht

Rapport downloaden