Onze aanbevelingen voor de federale verkiezingen van 2024

2024 wordt een belangrijk jaar. België zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarnemen, en er zijn natuurlijk de verkiezingen in ons land. Migratie(detentie) zal hoog op de politieke agenda staan. Vanuit onze expertise doen wij enkele noodzakelijke aanbevelingen over administratieve detentie. In België zijn er zes administratieve detentiecentra voor migranten. Elk […]

Vademecum voor de juridische verdediging van vreemdelingen in detentie

09/11/2023 Samen met La Ligue des droits humains creëerden we twee juridische infogidsen voor professionals die vreemdelingen bijstaan in de administratieve detentiecentra en gevangenissen. Ook migranten die in ons land worden opgesloten – of het nu om administratieve of strafrechtelijke redenen is – verdienen een juridische verdediging die naam waardig. We stellen echter vast dat er in […]

De wet ‘Aanklampend Terugkeerbeleid’ zal tot meer detentie leiden

06/11/2023 Op woensdag 8 november wordt in de Kamer het wetsontwerp Aanklampend terugkeerbeleid besproken. Vanuit Move maken we ons zorgen. De wet zal tot nog meer administratieve detentie leiden. Het Belgische terugkeerbeleid is de afgelopen jaren zeer sterk gefixeerd op ontrading en dwang. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van de kosten voor gedwongen […]