Wie wordt er opgesloten in detentiecentra?

Mensen in detentiecentra worden niet opgesloten voor criminele feiten, maar om administratieve redenen. Het gaat voornamelijk om personen zonder geldige verblijfsvergunning. Maar ook om mensen die nog steeds wachten op het antwoord van hun asielaanvraag (waaronder asielzoekers die op grond van de Dublinverordening naar een andere Europese lidstaat moeten worden overgebracht) en ‘ontoelaatbare passagiers’ (zie verder) op de luchthaven in afwachting van hun terugdrijving. Op de luchthaven van Zaventem sluit België systematisch mensen op die om internationale bescherming verzoeken.

Samengevat: iedereen die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikt, kan in een detentiecentrum terechtkomen.