Worden asielzoekers vastgehouden in detentiecentra?

Ja. Asielzoekers zijn personen die bang zijn om terug te keren naar hun land van herkomst omdat ze er vervolgd worden en ernstige problemen kennen. De realiteit van deze angst wordt getoetst door de Belgische overheid (CGVS) en tijdens die procedure kunnen ze vastgehouden worden in drie gevallen:
– De personen kwamen zonder visum aan op de luchthaven en dienden onmiddellijk een asielaanvraag in (veel voorkomend)
– De asielzoeker wordt vastgehouden op basis van de Dublinverordening met oog op repatriëring naar de verantwoordelijke EU-lidstaat voor de asielprocedure (veel voorkomend)
– De asielzoeker wordt geacht een gevaar voor de maatschappij te vormen en wordt van een open centrum naar een detentiecentrum gebracht (minder voorkomend)