220315_KristienVliegen_JRS_CIM_1516

Hoe COVID-19 de gebreken van administratieve detentie bevestigde

26/05/2023

De COVID-crisis had een impact op de hele maatschappij. Ook in de administratieve detentiecentra leden mensen onder de getroffen maatregelen van 2020 en 2021.

De pandemie heeft de gebreken inherent aan administratieve detentie verder onder de aandacht gebracht. Beperkte toegang van externe bezoekers, een gebrek aan transparantie, het extreme isolement van gedetineerden,… Opnieuw gingen de rechten van gedetineerden achteruit.

Move probeerde de impact van COVID op administratieve detentie in kaart te brengen. Want helaas kan de geschiedenis zich herhalen. Al toonde de pandemie ook aan dat het mogelijk is om de capaciteit van de centra drastisch te verminderen. Zonder het Belgische migratiesysteem in zijn geheel in gevaar te brengen.

Télécharger De impact van COVID-19 op administratieve detentie

De impact van COVID-19 op administratieve detentie

Rapport downloaden