levi-meir-clancy-_w9HgjxkUTs-unsplash

Hervorming van de migratiecode

In zijn beleidsnota beloofde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Samy Mahdi, een migratiecode op te stellen om de leesbaarheid van de wet te verbeteren en rechtszekerheid te waarborgen. Elke beoefenaar van het vreemdelingenrecht zal blij zijn met een duidelijker wetgeving.

In het voorjaar van 2021 stelde de staatssecretaris een commissie van deskundigen aan om de nieuwe code vorm te geven. In een voorbereidende fase werd het maatschappelijk middenveld geraadpleegd: verschillende basisorganisaties kregen de kans een bijdrage met hun aanbevelingen op te stellen. Move reageerde enthousiast op de oproep en we werden uitgenodigd voor hoorzittingen in juli 2021 om onze eisen te presenteren en te bespreken met de leden van de Commissie.

Deze brede raadpleging was voor Move een gelegenheid om de aanbevelingen van de Transit Group terug op te nemen en nog verder te gaan, om de wetgeving, het beleid en de praktijken die detentie mogelijk maken te veranderen en het gebruik van administratieve detentie terug te dringen. Deze bijdrage werd ook gesteund door de Ligue des droits humains en de vzw Point d’Appui, partners van Move.

Onze bijdrage is opgebouwd rond de volgende aanbevelingen:

  • Vergroting van de transparantie tijdens het hele terugkeerproces van de migrant
  • Mensen in kwetsbare situaties identificeren en hun detentie verbieden
  • Doeltreffend beroep instellen tegen administratieve detentie en detentietijden verkorten
  • De doeltreffendheid van de grondrechten van gedetineerde personen beter waarborgen
Télécharger Hervorming wetboek

Hervorming wetboek

Bijdrage van Move

Rapport downloaden