jez-timms-HauxSOFvh6k-unsplash

Nog steeds geen preventiemechanisme tegen marteling in België

12/10/2021

Move maakt deel uit van de “OPCAT-coalitie”, een coalitie van acht verenigingen die zich inzetten voor de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen foltering (algemeen bekend als het “OPCAT”) door de Belgische staat.

In 2005 heeft België het verdrag ondertekend en zich ertoe verbonden het te ratificeren, wat tot op heden nog steeds niet is gebeurd. Het verdrag beoogt de oprichting van een nationaal preventiemechanisme (NPM): een onafhankelijke instelling die verantwoordelijk is voor het regelmatig bezoeken van alle plaatsen waar mensen (zowel kinderen als volwassenen) van hun vrijheid zijn beroofd (gevangenissen, woonzorgcentra voor bejaarden, openbare instellingen voor jeugdbescherming, detentiecentra voor vreemdelingen waaronder de terugkeerwoningen, ziekenhuizen, politiebureaus, enz.). Dit systeem moet foltering en onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing voorkomen.

In dit verband heeft Move, samen met zijn andere partners van de OPCAT-coalitie, een alternatief rapport opgesteld over de eerbiediging van de grondrechten door de Belgische autoriteiten op het gebied van detentie van vreemdelingen. Het verslag werd in juni 2021 ingediend bij het Comité tegen foltering (CAT), dat vervolgens op 28 juli 2021 zijn finale besluiten heeft geformuleerd.

In oktober 2021 heeft de OPCAT-coalitie haar standpunt bekendgemaakt over de vorm en de waarborgen van het toekomstige preventiemechanisme.

Télécharger Advies van de OPCAT-coalitie

Advies van de OPCAT-coalitie

Rapport downloaden