Gesloten centrum 2 - Caritas Isabel Corthier

Onverwijderbaar en in detentie: nood aan een oplossing

23/05/2023

Wordt elke opgesloten migrant in een administratief detentiecentrum teruggestuurd naar zijn land van herkomst of verblijf? Neen. Simpelweg omdat sommige mensen … niet terug kunnen. Die mensen worden als “onverwijderbaar” omschreven. Denk aan staatlozen, maar bijvoorbeeld ook aan Afghaanse onderdanen die niet naar hun land terug kunnen.

Maar hoewel ze dus niet weg kunnen, worden sommige van deze mensen toch opgesloten in detentiecentra. Het is moeilijk te verantwoorden.

In haar regeerakkoord heeft de Vivaldicoalitie aangegeven een oplossing te zoeken voor “de zeer beperkte groep mensen die buiten hun wil om, en ook niet vrijwillig, kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, zoals bepaalde staatlozen”.

Met dit dossier willen we de situatie van onverwijderbare personen verhelderen en een aantal aanbevelingen formuleren om deze situatie aan te pakken.

Hieronder kan je de nota downloaden. Hier vind je het uitgebreide dossier (in het Frans).

Télécharger Onverwijderbaar en toch in detentie

Onverwijderbaar en toch in detentie

Rapport downloaden