video nl 1

#StopDetentie van migranten

Detentie van migranten is momenteel een hot issue door het EU Migratiepact. Maar laten we niet vergeten dat ook in ons land mensen opgesloten worden omwille van hun migratiestatus. Met onze online mediacampagne #StopDetentie vragen we meer aandacht voor de problemen in de administratieve detentiecentra in eigen land.

Administratieve detentie van migranten bestaat in ons land al sinds 1988. Toch is er bij het grote publiek weinig geweten over de zes administratieve detentiecentra en de 6000 tot 8000 mensen die er jaarlijks opgesloten worden. Daar willen we met onze online campagne verandering in brengen.

Detentie richt schade aan. De zogenaamde gesloten centra in België zijn zoals gevangenissen. Mensen worden er niet gedetineerd omdat ze veroordeeld zijn voor criminele feiten, maar om een administratieve reden. Ze weten niet hoelang ze gedetineerd blijven en wat er daarna komt. Dat is erg ingrijpend.

Voordat migranten gedetineerd worden, komt er geen rechter of advocaat aan te pas. Pas na zijn/haar opsluiting kan een migrant beroep doen op juridische bijstand.

Gezien de setting en locatie van de detentie, is het voor veel mensen moeilijk om een advocaat te vinden. Mogelijkheden om in beroep te gaan zijn kort en leiden zelden tot vrijlatingen.

In een rechtsstaat worden mensen die strafbare feiten hebben gepleegd, vervolgd volgens de regels van het strafrecht. Die garanderen het recht op verdediging en een eerlijk proces. Gesloten centra mogen niet gebruikt worden om deze meer beschermende regels te omzeilen.

Erg belangrijk: de groep gedetineerden is veel diverser dan overheid en politiek altijd opnieuw communiceren. Onze bezoekers, die wekelijks langsgaan in de centra, zien verschillende mensen en horen heel uiteenlopende verhalen.

Het gaat om mensen die om welke reden dan ook zonder wettig verblijf zijn. Maar even goed om staatlozen of mensen die simpelweg “niet verwijderbaar” zijn. Ook mensen die nog in procedure zijn of onder de Dublin-verordening vallen, worden vastgezet. Vaak gescheiden van hun partner en/of kinderen.

Amper geweten: mensen die internationale bescherming vragen op onze luchthavens, worden systematisch gedetineerd. Detentie is voor deze mensen trauma bovenop trauma. Vanuit de gesloten omgeving wordt de asielaanvraag alleen maar bemoeilijkt, onder meer omdat bewijsstukken moeilijk te verzamelen zijn.

Bij detentie van migranten in ons land, gaat het vaak over proportionaliteit en opsluiting als laatste redmiddel. Maar in de praktijk gaat het er anders aan toe. Detentie is schadelijk en inefficiënt. Het beleid is niet transparant.

Om al die redenen vragen we om meer aandacht voor de administratieve detentie in ons land. Journalisten zijn bijvoorbeeld niet welkom. Onze bezoekers zijn voor hun accreditatie volledig afhankelijk van Dienst Vreemdelingenzaken. We willen dat er voorzien wordt in een nationaal  preventiemechanisme tegen foltering, zoals vereist door de VN (OPCAT), in alle detentiecentra.

Voor parlementariërs, één van de weinige landgenoten die toegang hebben tot de centra, schreven we een gids om zulke bezoeken te organiseren. En voor hen zijn er natuurlijk onze politieke aanbevelingen. Want we zijn ervan overtuigd dat er meer discussie nodig is rond detentie. Zodat de praktijk van administratieve detentie in toekomst hopelijk zal verdwijnen.

#stopdetentie