Gesloten centrum 2 - Caritas Isabel Corthier

Vademecum voor de juridische verdediging van vreemdelingen in detentie

09/11/2023

Samen met La Ligue des droits humains creëerden we twee juridische infogidsen voor professionals die vreemdelingen bijstaan in de administratieve detentiecentra en gevangenissen.

Ook migranten die in ons land worden opgesloten – of het nu om administratieve of strafrechtelijke redenen is – verdienen een juridische verdediging die naam waardig. We stellen echter vast dat er in de praktijk heel wat obstakels zijn (zoals complexe procedures, gebrek aan gespecialiseerde advocaten in bepaalde regio’s,…).

Deze gidsen helpen juristen en advocaten die deze gedetineerden in de detentiecentra (“gesloten centra”) en gevangenissen verdedigen. Het zijn praktische hulpmiddelen die basisprincipes uitleggen, en noodzakelijke reflexen en rechtsmiddelen behandelen.

Hier vind je het Nederlandse Vademecum voor vreemdelingen in gevangenissen, met dank aan Myria voor de vertaling.

De gids voor vreemdelingen in administratieve detentiecentra is momenteel alleen beschikbaar in het Frans (onze excuses daarvoor, maar er volgt snel een vertaling). Bij het vademecum voor de detentiecentra hoort een overzicht met concrete rechtspraak die regelmatig geüpdatet zal worden.