Hebben ‘gewone strafrechtelijke’ gedetineerden en administratief gedetineerden andere rechten?

‘Gewone strafrechtelijke’ gedetineerden worden vastgehouden omdat ze verdacht/veroordeeld worden van een misdrijf. Zij hebben systematisch recht op bijstand van een advocaat en een tolk tijdens hun verhoor. Administratieve gedetineerden pleegden geen misdrijf maar hebben dit recht niet. De gevangenneming van ‘gewone’ gedetineerden gebeurt na de tussenkomst van een rechter, terwijl de migrant op grond van zijn verblijfsstatus wordt aangehouden door Dienst Vreemdelingenzaken.

In strafzaken gaat een rechter automatisch binnen vijf dagen na of de gedetineerde al dan niet moet worden vrijgelaten. Bij administratieve detentie gebeurt dit niet. Dit alles toont aan dat administratieve gedetineerden minder rechten hebben dan de “gewone” gedetineerden.