23-02-17_KristienV_Move-3960-4

De werknemers van Move

Nina Muller, coördinator

Nina werkte meerdere jaren met niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Daar werd ze verschillende keren geconfronteerd met detentie. Het thema raakte haar, waarna ze besloot om haar carrière rond detentie te herontiëren. Ze is sinds begin 2024 de coördinator van Move.

Contact: n.muller@movecoalition.be

Noémi Desguin, juriste

Noemi heeft vier jaar als advocaat op vreemdelingenrecht gewerkt. Steunend op die rijke ervaring, verdedigde ze vaak personen in detentiecentra en in Belgische gevangenissen. Omdat zij de juridische verdediging van deze doelgroep wilde voortzetten, maar dan op een andere manier, was het voor haar zinvol om zich als juriste bij het Move-project aan te sluiten. Naast haar werk voor Move is zij ook lid van het comité van toezicht van de gevangenis van Sint-Gillis.

Contact: n.desguin@movecoalition.be

Marijn Sillis, communicatiemedewerker

Marijn werkte ruimt tien jaar als freelance journalist voor verschillende Vlaamse media. Hij schreef reportages en artikels in binnen- en buitenland, vaak ook over migratie. Na meer dan een decennium in de journalistiek besloot hij zich te engageren voor de Move-coalitie.

Contact: m.sillis@movecoalition.be

De vrijwilligers van Move

Lenke Slegers:  Vrijwillige “Getuigenissen”

Lenke heeft een diverse achtergrond: haar specialiteiten zijn psychologie, administratie, gastvrijheid en internationale samenwerking. Ze heeft meer dan tien jaar in Uganda gewerkt. Lenke is goed in “actief luisteren” en heeft sinds december 2021 regelmatig gesprekken gevoerd met mensen die een zware periode in detentie hebben meegemaakt. Ze steunt op de vertrouwensband die is opgebouwd tussen de bezoekers en deze mensen die hun verhalen vertellen. De door haar verzamelde getuigenissen vormen de basis van de communicatie van Move.

Andere vrijwilligers van JRS België en Vluchtelingenwerk Vlaanderen helpen af en toe met het vertalen van documenten of het verrichten van onderzoek.