Wie zijn we?

Al meer dan twintig jaar brengt een platform van Belgische ngo’s geaccrediteerde bezoekers in detentiecentra en detentiecentra voor families samen.

In januari 2021 werd officieel de Move-coalitie opgericht, een nationale samenwerking tussen Caritas International, Ciré, Jesuit Refugee Service Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Samen met zijn partners wil Move het recht op vrijheid opnieuw bevestigen door de praktijken en de wetgeving die administratieve detentie mogelijk maken, te veranderen. Move wil het gebruik van detentie om migratieredenen drastisch verminderen en deze praktijk uiteindelijk beëindigen.

Hier vind je ons laatste jaarverslag.

Isabel Corthier

Onze activiteiten

1.

Sociaal-juridische begeleiding van personen in detentie en toezicht op detentiecentra door geaccrediteerde bezoekers

2.

Het ontwikkelen van juridische expertise om de rechten van gedetineerden beter te verdedigen​

3.

Het voeren van een politiek pleidooi op basis van waarnemingen in het veld

4.

Het publiek bewustmaken, zodat het principe van administratieve detentie ter discussie wordt gesteld

Onze teams

Team bezoekers: het team van de bezoekers bestaat uit ongeveer vijftien medewerkers, hoofdzakelijk van JRS Belgium, maar ook van Caritas International, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Point d’Appui (lid van CIRÉ). Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten sluiten Myria en Nansen zich aan bij het team van bezoekers om op de hoogte te blijven van nieuwe ervaringen.

Team beleid en team communicatie: elk van deze teams bestaat uit ongeveer 8 personen (twee van elke oprichtende organisatie).

Stuurgroep: is samengesteld uit de directeuren van de vier oprichtende organisaties en tekent de hoofdlijnen van Move uit.

De werknemers van Move: een coördinatrice, een juriste, een communicatieverantwoordelijke en een vrijwilliger werken rechtstreeks voor Move.

Ons werk kan niet afzonderlijk van elkaar worden gedaan. Afhankelijk van het actieterrein werken wij samen met andere mensenrechtenorganisaties om onze doelstellingen te bereiken.

Illu_move-nl

Stichtende leden

vlucht_color-logo
caritas_color-logo
cire_color-logo
jrs_color-logo

Het netwerk van Move

Move werkt samen met verschillende partners. Samen willen we het recht op vrijheid herwaarderen en een einde maken aan de administratieve detentie van migranten.

De vier stichtende leden zijn ervan overtuigd dat de inspanningen van Move een grotere en meer gerichte en duurzame impact zullen hebben naarmate er zich meer partners achter het project scharen. Move wil daarom een beroep doen op de expertise en steun van andere actoren uit het maatschappelijke middenveld. 

De samenstelling van de Adviesraad kan in de toekomst evolueren.

Adviesraad - Actieve leden die het einde van detentie onderschrijven:

Waarnemers in de adviesraad:
Move is lid van: