move bezoekers

Ondersteuning van migranten in detentie

De aanwezigheid van ngo’s is essentieel

Administratieve detentie is een beperking van het grondrecht op vrijheid. Onze ngo’s proberen waakzaam te zijn in de administratieve detentiecentra voor migranten. Ze verlenen ook kwalitatief hoogstaande sociaal-juridische bijstand aan personen in detentie. Ten slotte streven ze naar een constructieve dialoog met de autoriteiten, in het belang van de personen in detentie.

Het werk van de bezoekers

Het werk van de bezoekers in de detentiecentra en detentiecentra voor families is gebaseerd op de belangen van de persoon in detentie. Ze komen alleen tussen op verzoek van de persoon in detentie en respecteren diens keuzes volledig. Hun werk is gebaseerd op 5 pijlers :

  • Onafhankelijk handelen van de autoriteiten
  • In alle vertrouwelijkheid luisteren naar de persoon in detentie en zo een vertrouwensband creëren
  • Respect tonen voor de wensen en keuzes van personen in detentie
  • Als intermediair fungeren tussen personen in detentie die dat wensen en de buitenwereld
  • Getuige zijn van de situatie in de detentiecentra

Gespecialiseerde en onmisbare juridische begeleiding

Migratiewetgeving is complex om toe te passen in gevallen van nood, zoals bij administratieve detentie. De termijnen voor het aantekenen van beroep zijn erg kort en zijn vaak overschreden wanneer gedetineerden met een advocaat spreken. De beroepsprocedures zijn ondoeltreffend, wat in België tot verschillende veroordelingen heeft geleid. Er is absoluut snelle, doeltreffende en kosteloze rechtshulp voor personen in detentie nodig. De toegang tot kwalitatieve rechtsbijstand vanuit de detentiecentra verbeteren door het optreden van onze advocaat is één van de topprioriteiten van Move.