Hoe lang zit je vast in een detentiecentrum?

Het verschil tussen theorie en praktijk is groot.

Theorie: de wet voorziet een eerste termijn van twee maanden en bevat clausules en voorwaarden om daar (tot maximum 8) extra maanden aan te breien (bv. als de persoon ‘een gevaar vormt voor de openbare orde’). De duur van de detentie is afhankelijk van hoe de uitzettingsprocedure loopt en de manier waarop de DVZ over de nodige documentatie beschikt.

Praktijk: soms kan het verkrijgen van de nodige reisdocumenten heel lang duren. Bovendien: bij “mislukte” uitzettingspogingen neemt de Dienst Vreemdelingenzaken een nieuw vasthoudingsbeslissing, waardoor de teller op nul wordt gezet. Zo kan DVZ de vastgelegde termijnen omzeilen.

Sommige mensen blijven enkele dagen tot weken opgesloten. Voor andere gaat het om maanden of zelfs (meer dan) een jaar. De onzekerheid over de duur van hun detentie heeft enorme impact op het mentaal welzijn van de gedetineerden.