Wat is de Dublinverordening?

Een Europese overeenkomst die bepaalt welk Europees land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Volgens de verordening blijft de lidstaat waar een verzoeker voor het eerst aangetroffen of geregistreerd werd, verantwoordelijk voor zijn aanvraag. Dit om te voorkomen dat een persoon in meerdere EU-lidstaten tegelijk in de asielprocedure wordt opgenomen. Een asielzoeker die bv. via Spanje de EU binnentrad, zal in België te horen krijgen dat zijn aanvraag daar moet afgehandeld worden.