Wat is een detentiecentrum / gesloten centrum?

Administratieve detentiecentra voor migranten zijn inrichtingen waar mensen die niet over een verblijfsvergunning beschikken worden vastgehouden met het oog op hun verwijdering uit België. De regering gebruikt de term “gesloten centrum”, maar “detentiecentrum voor migranten” lijkt ons meer op zijn plaats. Er zijn momenteel zes detentiecentra in België, waar elk jaar tussen zesduizend en achtduizend mensen worden vastgehouden. In de praktijk functioneren ze als gevangenissen, met prikkeldraad, een ommuurde koer en vaste bewaking. De gedetineerden slapen er in collectieve en vergrendelde slaapzalen zonder privacy. Migranten zijn er opgesloten hoewel ze geen enkel strafbaar feit hebben gepleegd.