Wie zijn we en waarom voeren we actie?

Wij zijn Move, een coalitie opgericht door Caritas International, Jesuit Refugee Service Belgium, Ciré en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Net zoals migratie zijn wij dus een federale aangelegenheid en werken we over de taalgrens heen. Samen met haar partners richt Move zich specifiek op administratieve detentie: wij geloven dat administratieve detentie een fundamentele inbreuk betekent op het recht op vrijheid, dat volgens het Verdrag van de Rechten van de Mens vastgelegd is. We werken samen met onze partners om de wetgeving, het beleid en de praktijken die deze detentie mogelijk maken te veranderen.