Wordt de juridische basis van administratieve detentie gerespecteerd door de Dienst Vreemdelingenzaken?

Niet genoeg. De juridische theorie stelt dat vreemdelingen pas als laatste toevlucht in administratieve detentie mogen worden gehouden en als er risico bestaat tot onderduiken. Maar in de praktijk is het eerder de eerste oplossing dan de laatste toevlucht. Slechts zelden wordt een individuele casus grondig bekeken om te zien of een eventueel alternatief mogelijk is en detentie kan vermeden worden. De opeenvolgende regeringen wensen het aantal detentieplaatsen in België zelfs te verdubbelen.