Detentie van migranten door de ogen van ngo-bezoeker Ruben

” Als bezoeker ben je deels psycholoog, deels advocaat, en ook deels sociaalassistent. Vertrouwen creëren tussen bezoekers en gedetineerden is ontzettend belangrijk, want buiten de bezoekers zijn er weinig externen die in het detentiecentrum komen. “

Deel dit verhaal

Ruben krijgt zijn accreditatie om te bezoeken van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Hij is onafhankelijk van de autoriteiten en hij onderzoekt dezelfde instantie die hem de toelating geeft om zijn job uit te oefenen. “Vertrouwen creëren tussen bezoekers en gedetineerden is ontzettend belangrijk, want buiten de bezoekers zijn er weinig externen die in het detentiecentrum komen.”

Volgens Ruben weet bijna niemand hoe het eraan toegaat in een detentiecentrum. “Wij zijn de enigen die bepaalde feiten aan het licht kunnen brengen. Ik denk dat het een publiek geheim is dat die detentiecentra dienen als afschrikmiddel.”

Lees hier ook een uitgebreid interview met Ruben op Sociaal.net.

Iedere persoon heeft een fundamenteel recht op vrijheid. De Move coalitie werd in januari 2021 opgericht als een gezamenlijk initiatief van Caritas, CIRÉ, JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De leden van Move bundelen hun krachten om een einde te maken aan detentie om migratieredenen. We verkiezen waar mogelijk de term “(administratieve) detentiecentrum voor migranten” boven “gesloten centrum” om een duidelijk onderscheid te maken met de open opvangcentra voor personen die internationale bescherming verzoeken. Met deze keuze in terminologie benadrukken we de harde realiteit van detentie. Daarenboven omvat de term alle bestaande vormen van detentie om migratieredenen, zoals de terugkeerhuizen die we “administratieve detentiecentra voor gezinnen” noemen.

Move gaat op zoek naar de verhalen van mensen op de vlucht in detentie om hen een gezicht en  en erkenning als mens te geven.