Jasmijn biedt een luisterend oor aan vrouwen in detentie

” Er gebeuren veel dingen in de detentiecentra waar de buitenwereld niets vanaf weet. “

Deel dit verhaal

Volgens Jasmijn zijn een detentiecentrum voor migranten en een gevangenis essentieel hetzelfde. Ze werkt voor een ngo en bezoekt wekelijks het detentiecentrum waar enkel vrouwen opgesloten zitten voor administratieve redenen. Er gebeuren veel dingen in de detentiecentra waar de buitenwereld niets vanaf weet. Haar rol als bezoekster is om een luisterend oor te bieden aan de mensen die er worden opgesloten. Ze vormt een brug tussen deze vrouwen en de buitenwereld, waarvan ze volledig afgesloten zijn.

Iedere persoon heeft een fundamenteel recht op vrijheid. De Move coalitie werd in januari 2021 opgericht als een gezamenlijk initiatief van Caritas, CIRÉ, JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De leden van Move bundelen hun krachten om een einde te maken aan detentie om migratieredenen.We verkiezen waar mogelijk de term “(administratieve) detentiecentrum voor migranten” boven “gesloten centrum” om een duidelijk onderscheid te maken met de open opvangcentra voor personen die internationale bescherming verzoeken.Met deze keuze in terminologie benadrukken we de harde realiteit van detentie. Daarenboven omvat de term alle bestaande vormen van detentie om migratieredenen, zoals de terugkeerhuizen die we “administratieve detentiecentra voor gezinnen” noemen.

Move gaat op zoek naar de verhalen van mensen op de vlucht in detentie om hen een gezicht en  en erkenning als mens te geven.