Willekeur aan de Belgische grens: het verhaal van Junior

” Ik kwam naar België om te studeren, maar werd plots zeventien dagen opgesloten. Ik ben nu een student zoals alle anderen, maar ik slaap nog altijd slecht en krijg psychologische begeleiding. “

Deel dit verhaal

Stel je voor: je landt op Zaventem, beschikt over alle nodige papieren, maar wordt plots opgepakt. Zonder enig proces zit je plots vast in een detentiecentrum. Het overkwam Junior Wasso in september 2021.

“Ik werd tegengehouden op de luchthaven. Nadat de grenspolitie me urenlang ondervraagd had, brachten ze me naar het gesloten centrum. Ik begreep niet waarom ik daar zat. Ik kwam naar België om mijn studies aan de UCL te beginnen en werd verwacht door mijn zus die hier al woonde.”

“De politie probeerde  mij drie keer op een vliegtuig naar Kinshasa te zetten, maar ik weigerde. Uiteindelijk werd ik vrijgelaten. Nu ben ik student zoals vele anderen maar ik slaap nog altijd slecht en krijg psychologische begeleiding. Door deze ervaring heb ik begrepen hoe belangrijk vrijheid is.”

Iedere persoon heeft een fundamenteel recht op vrijheid. De Move coalitie werd in januari 2021 opgericht als een gezamenlijk initiatief van Caritas, CIRÉ, JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De leden van Move bundelen hun krachten om een einde te maken aan detentie om migratieredenen. We verkiezen waar mogelijk de term “(administratieve) detentiecentrum voor migranten” boven “gesloten centrum” om een duidelijk onderscheid te maken met de open opvangcentra voor personen die internationale bescherming verzoeken. Met deze keuze in terminologie benadrukken we de harde realiteit van detentie. Daarenboven omvat de term alle bestaande vormen van detentie om migratieredenen, zoals de terugkeerhuizen die we “administratieve detentiecentra voor gezinnen” noemen.

Move gaat op zoek naar de verhalen van mensen op de vlucht in detentie om hen een gezicht en  en erkenning als mens te geven.