Hoe staat Move tegenover het terugkeerbeleid?

Het migratiebeleid dat al jaren in België en Europa wordt gevoerd, geeft voorrang aan de grenzen en de controle daarop boven de plaats van migranten in onze samenleving en de rol die zij daarin (kunnen) spelen.

Maar al te vaak gaat dit beleid voorbij aan de dromen, kwetsbaarheden, zwakheden en sterke punten van deze mensen. Een beleid dat in de eerste plaats is gericht op het opsluiten en uitzetten van mensen gaat voorbij aan deze complexe realiteit en is daarom een mislukking. De menselijke en sociale kosten van het beleid van dwang en vrijheidsberoving zijn eveneens immens. Gedwongen terugkeer is nooit een duurzame oplossing.