Waarom gebruikt Move een andere terminologie dan de overheid?

De overheid doet vaak een beroep op termen die hetzij een negatieve lading hebben, hetzij eufemistisch werken en de waarheid geen recht doen. Het gebruik van bijvoorbeeld het woord ‘illegalen’ heeft een negatieve impact op de perceptie van migranten. Omgekeerd vertekent het gebruik van het eufemisme ‘bewoner’ de realiteit van het leven in een detentiecentrum, dat veel wegheeft van gevangenissen. Daarom gebruiken wij bij Move terminologie die meer met de werkelijkheid overeenkomt en geen negatieve connotaties met zich meedraagt.

Dat is ook de reden waarom wij de term administratief detentiecentrum voor migranten verkiezen boven gesloten centrum. En detentiecentra voor gezinnen boven terugkeerwoningen.