220208_KristienV_Caricole_team_9838

Onze aanbevelingen voor de federale verkiezingen van 2024

2024 wordt een belangrijk jaar. België zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waarnemen, en er zijn natuurlijk de verkiezingen in ons land. Migratie(detentie) zal hoog op de politieke agenda staan. Vanuit onze expertise doen wij enkele noodzakelijke aanbevelingen over administratieve detentie.

In België zijn er zes administratieve detentiecentra voor migranten. Elk jaar worden er 6.000 tot 8.500 mensen opgesloten met oog op hun uitzetting naar hun land van herkomst of transit. Deze mensen worden vastgezet zonder veroordeling of einddatum. Detentie van migranten kent een buitensporige menselijke en financiële kost, en leidt niet tot duurzame oplossingen.

Wij herhalen met klein dat het recht op vrijheid een grondrecht is, maar stellen vanuit onze expertise drie maatregelen voor om detentie alvast te verminderen:

1. Een algemeen verbod op het vasthouden van kwetsbare profielen en mensen die niet verwijderd kunnen worden

2. Detineer alleen als allerlaatste redmiddel, voor een beperkte periode, met effectieve en automatische gerechtelijke controle

3. Vergroot de transparantie en de controlemechanismen tijdens het hele terugkeerproces.

Een nota over onze aanbevelingen over administratieve detentie kan je hier downloaden. Ga je liever in detail, dan kan je hier terecht voor een uitgebreid rapport.

Geïnteresseerd in het Europese perspectief? Lees dan zeker dit rapport van onze partner Picum.