1

Steve: “Je vecht met ongelijke middelen”

Deel dit verhaal

Twintiger Steve Kinmou woont al zes jaar in Luik en werkt bij Colruyt. Hij werd een maand lang opgesloten in Brugge en Vottem. “Terwijl ik netjes belastingen betaal zoals iedereen.”

“In 2017 kwam ik als student van Kameroen naar België. Na twee jaar studeren besloot ik om hier asiel aan te vragen. Ik was altijd politiek actief geweest in mijn vaderland, en dat is me nooit in dank afgenomen. Ik vreesde bij terugkeer meteen opgepakt en opgesloten te worden.”

“De voorbije zes jaar bouwde ik in België mijn leven uit. Ik heb een vriendin en een grote vriendengroep. En vooral: ik heb een contract van onbepaalde duur bij Colruyt. Ik werk al meer dan twee jaar en betaal netjes belastingen zoals iedereen.”

“Je vecht tegen een systeem dat je niet kan vertrouwen”

“Na lang wachten werd mijn asielaanvraag uiteindelijk afgewezen. Toen de politie bij me langskwam, dacht ik dat ze mijn domicilie wilden checken. Ik ben nog nooit gearresteerd, heb zelfs nog nooit een boete gekregen. Maar plots werd ik meegenomen en in een cel opgesloten.”

“Eerst zat ik vast in het centrum Brugge. Ik vroeg voor een overplaatsing naar Vottem, om dichter bij mijn vrienden en familie te zijn. Ik kreeg te horen dat er geen plaats was.”

“Toen ik twee weken later dan toch naar Vottem mocht, bleek half de vleugel leeg te staan. Je kan het systeem blijkbaar maar moeilijk vertrouwen. Je vecht ook met ongelijke middelen, je krijgt amper tijd om beroep aan te tekenen.”

“Door mijn job had ik helemaal geen reden om onder te duiken”

“Gelukkig ben ik iemand die altijd kalm blijft. Ik wind me nooit op. Maar op een bepaalde dag voelde zelfs ik stress, begon ik mentaal te wankelen. Ze bleven maar zeggen dat ze me zo snel mogelijk op een vliegtuig naar Kameroen wilden zetten.”

“Uiteindelijk ben ik een hele maand opgesloten. Tot de rechter besliste dat er geen goede reden was om me vast te zetten. Maar is die er dan ooit? Echte criminelen kan je opsluiten. Mensen die van de radar willen verdwijnen misschien ook. Maar ik had zelfs geen reden om me te verbergen.”

“Ik was al 2,5 jaar aan de slag bij Colruyt, waar ze heel tevreden zijn over mijn werk. Ze hebben mijn contract zelfs nu niet stopgezet en volgen mijn dossier mee op. Waarom zou je mij in godsnaam willen opsluiten?”

Iedere persoon heeft een fundamenteel recht op vrijheid. De Move coalitie werd in januari 2021 opgericht als een gezamenlijk initiatief van Caritas, CIRÉ, JRS Belgium en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De leden van Move bundelen hun krachten om een einde te maken aan detentie om migratieredenen.We verkiezen waar mogelijk de term “(administratieve) detentiecentrum voor migranten” boven “gesloten centrum” om een duidelijk onderscheid te maken met de open opvangcentra voor personen die internationale bescherming verzoeken. Met deze keuze in terminologie benadrukken we de harde realiteit van detentie. Daarenboven omvat de term alle bestaande vormen van detentie om migratieredenen, zoals de terugkeerhuizen die we “administratieve detentiecentra voor gezinnen” noemen. Move gaat op zoek naar de verhalen van mensen op de vlucht in detentie om hen een gezicht en een erkenning als mens te geven.