Weighting on table. Free public domain CC0 photo.

More:

 View public domain image source here
Weighting on table. Free public domain CC0 photo. More: View public domain image source here

Juridische ondersteuning bij administratieve detentie

Driemaandelijkse nieuwsbrief
Maart 2024

Onze driemaandelijkse nieuwsbrief bevat de laatste cijfers over detentiecentra en recente ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving op het vlak van detentie in België en in het buitenland.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor alle rechtsbeoefenaars die mensen in detentie bijstaan. Hier vind je onze laatste nieuwsbrief. Onderaan deze pagina vind je alle nieuwsbrieven.

Juridische hulpgids voor buitenlanders in detentie
November 2023

Samen met La Ligue des droits humains creëerden we twee juridische infogidsen voor professionals die vreemdelingen bijstaan in de administratieve detentiecentra en gevangenissen.

Ook buitenlanders die in ons land worden opgesloten – of het nu om administratieve of strafrechtelijke redenen is – verdienen een juridische verdediging die naam waardig. We stellen echter vast dat er in de praktijk heel wat obstakels zijn (zoals complexe procedures, gebrek aan gespecialiseerde advocaten in bepaalde regio’s,…).

Deze gidsen helpen juristen en advocaten die de gedetineerden in de detentiecentra (“gesloten centra”) en gevangenissen verdedigen. Het zijn praktische hulpmiddelen die basisprincipes uitleggen, en noodzakelijke reflexen en rechtsmiddelen behandelen.

De gidsen zijn momenteel alleen nog maar beschikbaar in het Frans. Er volgt snel een Nederlandstalige vertaling. Hier vind je het vademecum voor buitenlanders in de detentiecentra, hier de gids voor de gevangenissen. Bij het vademecum voor de detentiecentra hoort een overzicht met concrete rechtspraak die regelmatig geüpdatet zal worden.

JuniorJuridische informatie bij terugdrijving studenten
September 2022

Elk jaar opnieuw worden buitenlandse studenten aan de grens tegengehouden, opgesloten en teruggestuurd. Zie bijvoorbeeld het verhaal van de studenten Junior en Ouiam.

Om deze jongeren goed te kunnen verdedigen, hebben we het volgende document opgesteld: Argumentatie te gebruiken bij de dossiers van buitenlandse studenten met een D-visum die aan de grens worden teruggedreven.

Juridische toolkit
Mei 2022

Move heeft een “Juridische Toolkit” opgesteld in samenwerking met JRS Belgium. Deze toolkit heeft als doel een overzicht te bieden van alle pertinente reglementering op het gebied van detentie en verwijdering van vreemdelingen.

De toolkit is bedoeld voor bezoekers, advocaten, juristen, sociale medewerkers en migratieambtenaren die door hun werk in aanraking komen met vreemdelingen die in detentie worden geplaatst en die te maken krijgen met juridische vraagstukken over deze opsluiting.