Detentiecentrum Caricole - Kristien Vliegen
Detentiecentrum Caricole - Kristien Vliegen

Monitoring van de Belgische detentiecentra

© Greg Constantine - www.7doors.org

Monitoringsrapporten van de administratieve detentiecentra
Maart 2024

We publiceerden twee nieuwe monitoringsrapporten over administratieve detentie in ons land. De documenten geven een overzicht met cijfers en inzichten over alle Belgische detentiecentra voor het jaar 2022 en het jaar 2021.

De rapporten zijn helaas met enige vertraging gepubliceerd. Het volgende monitoringsrapport, van 2023, zal voor het einde van het jaar verschijnen.

Families in detentie
Maart 2024

Ons lid JRS Belgium publiceerde een rapport over gezinnen die uiteengerukt worden door migratiedetentie.

JRS volgde in 2023 93 mensen in drie detentiecentra. Dit rapport bevat kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksresultaten. Het laat zien dat de huidige praktijk en het wetgevend kader het mogelijk maken om partners, ouders en kinderen van elkaar te scheiden als gevolg van detentie en verwijdering.

Monitoringsrapport 2022
Oktober 2023

Ons lid JRS Belgium publiceerde haar jaarverslag 2022 over de monitoring van administratieve detentiecentra. Dit rapport blikt terug op het afgelopen jaar in de centra.

Het rapport bestaat uit twee delen: het eerste is een algemene analyse van de administratieve detentie in 2022. Het tweede gaat over de cijfers en opmerkelijke feiten die plaatsnamen in de centra die JRS bezoekt.

Isabel Corthier Covid-19 en administratieve detentie
Mei 2023

De COVID-crisis had een impact op de hele maatschappij. Ook in de administratieve detentiecentra leden mensen onder de getroffen maatregelen van 2020 en 2021. De pandemie heeft de gebreken inherent aan administratieve detentie verder onder de aandacht gebracht. Beperkte toegang van externe bezoekers, een gebrek aan transparantie, het extreme isolement van gedetineerden,… Opnieuw gingen de rechten van gedetineerden achteruit.

Move probeerde de impact van COVID op administratieve detentie in kaart te brengen. Want helaas kan de geschiedenis zich herhalen. Al toonde de pandemie ook aan dat het mogelijk is om de capaciteit van de centra drastisch te verminderen. Zonder het Belgische migratiesysteem in zijn geheel in gevaar te brengen.

Kwetsbaarheid in detentie
Oktober 2019

Tijdens hun wekelijkse bezoeken komen onze bezoekers steeds in contact met personen die een uitgesproken kwetsbaarheid vertonen. De profielen van deze personen zijn sterk verschillend: zo ontmoeten ze onder meer zwangere vrouwen, mensen die lijden aan een fysieke handicap of een psychische stoornis, maar ook personen met ernstige zelfmoordneigingen.

Lees onze inzichten hier.